Sponsrade länkar

Ägarbyte bil

Tänk på att alltid anmäla ägarbyte i samband med överlåtelser av registrerade motorfordon. Använd den anmälan om ägarbyte som finns på registreringsbevisets baksida.

Ägarbyte bil
Förutom byte av nycklar mot pengar, måste ägarbytet även registreras i Bilregistret.

Sponsrade länkar

I samband med överlåtelser av registrerade motorfordon måste köpare och säljare göra en anmälan om ägarbyte. Den blankett som ska användas vid anmälan om ägarbyte finns på baksidan av det senast utfärdade registreringsbeviset; man fyller helt enkelt i köparens och säljarens kontakt- och personuppgifter, varefter blanketten rivs loss från registreringsbeviset och postas till Transportstyrelsen senast tio dagar efter att ägarbytet ägt rum. Glöm inte att ange överlåtelsedatum på blanketten. Transportstyrelsen informerar även den tidigare ägarens försäkringsbolag om ägarbytet, varefter försäkringsbolaget gör en utbetalning av eventuell restpremie till säljaren.

Försäljning till utländska personer

Ifall överlåtelsen sker till en person utan svenskt personnummer måste köparen ansöka om ett så kallat samordningsnummer för att kunna äga fordonet. Denna ansökan kan bifogas i anmälan om ägarbyte. Köparen måste bifoga kopia på sitt utländska pass, liksom tillfälliga adressuppgifter i Sverige.

Att tänka på vid ägarbyte

Som privat säljare bör du även tänka på att det är du som ansvarar för fordonet tills ägarbytet vunnit laga kraft (registrerats officiellt), vilket vanligtvis tar ett par dagar. Den nya ägaren kör alltså bilen i ditt namn under denna övergångsperiod. Bilhandlare kan däremot anmäla ägarbyte direkt till Transportstyrelsen.

Sponsrade länkar