Sponsrade länkar

Bilregistret

Statens centrala bilregister administreras idag av Transportstyrelsen. Myndigheten delar frikostligt med sig av den lagrade informationen – skicka ett SMS till 72503 för att erhålla specifik fordonsinformation.

Stor dataserver
Sveriges nationella bilregister administreras idag av myndigheten Transportstyrelsen, som lagrar samtliga ägar- och fordonsuppgifter i centralt i stora dataservrar.

Sponsrade länkar

Bilregistret upprättades så tidigt som 1905; dess primära uppgift var då att förse bilar med ett så kallat igenkänningsmärke – ett förstadium till dagens registreringsskyltar. Registreringsskyltarna hade till en början lokal anknytning, vilket innebar att man fick registrera om bilen ifall man bytte bostadsort.

Bilregistrets uppdragsgivare

Fram till 1970-talets början var länsstyrelserna ansvariga för att administrera bilregistret. Därefter centraliserades bilregistret – alla nya bilar fick alltså ett centralt registreringsnummer som saknade lokal förankring. Sverige och de nordiska länderna avviker således från de flesta övriga länder, vars registreringsskyltar fortfarande har lokal anknytning.

Under 1990-talets början överläts ansvaret för bilregistret till Vägverket. Idag ansvarar den relativt nya myndigheten Transportstyrelsen för att bilregistret upprätthålls. Dagens bilregister innehåller uppgifter om registreringsnummer, ägare, första datum i trafik samt antal tidigare ägare.

Information från bilregistret via SMS

Genom att skicka ett SMS med ett fordons registreringsnummer till 72503 erhåller man aktuella fordonsuppgifter om ett valfritt fordon – direkt i sin mobiltelefon. Bilregistret har både uppgifter om det egna fordonet och andras fordon, men den som letar uppgifter om andras fordon får inte lika många detaljer. För att få detaljerade uppgifter om egna fordon krävs registreringsnummer och behörighetskod (finns på registreringsbeviset).

Sponsrade länkar