Sponsrade länkar

Bilservice

En bils servicekostnader äter upp mycket pengar, förutsatt att bilen servas på märkesverkstad. Och att serva på märkesverkstad är ofta en förutsättning för att få behålla garantierna.

Serviceverkstad
Protokollgenomgång efter genomförd bilservice. Dokumentationen blir allt viktigare i tider då serviceintervallerna blir allt längre.

Sponsrade länkar

Servicekostnaden för en bil beror på bilens märke och storlek. En ringa tröst i sammanhanget kan vara att serviceintervallet tycks bli allt längre, såvida det inte rör sig om en bil som drivs med alternativa bränslen. Det absolut viktigaste vid en service är att oljan blir bytt – och bilar med stor cylindervolym slukar mer olja, vilket i sin tur medför ett högre pris för bilcervice på större motorer. Tänk på att oljan alltid bör vara gyllenbrun till färgen – inte svart. Den som servar sin bil med ett intervall på 3000 mil – och märker att oljan är svart vid bytena – bör överväga att serva den oftare. Att byta olja ofta är således betydligt viktigare än att hälla i märkesolja mera sällan. Detta med anledning av att oljekvaliteten i motorn utsätts för mindre variation om oljan byts ofta.

Audi initiativtagare till långa serviceintervall

Audi var först ut med att införa långa serviceintervall, vilket bland annat medförde en mer omfattande service med byte av luft- och bränslefilter vid varje tillfälle. Även Volkswagen har följt i dessa hjulspår och kräver numera återbesök först efter 3000 mil för bensinmotorerna och 5000 mil för märkets dieseldrivna motorer. Den bilägare som vet med sig att ens bil utsätts för hög belastning, bör åtminstone byta olja något oftare än serviceboken säger – detta för att oljan ska uppnå en jämnare kvalitetsfördelning över tiden.

Sponsrade länkar