Sponsrade länkar

Etanolbilar

Etanolbilar är fördelaktiga i den bemärkelsen att etanol är ett förnyelsebart bränsle. Däremot är förbrukningen högre och miljöpåverkan sämre ifall bilen utsätts för kallstarter.

Miljöbil etanol
Att tanka etanol, eller E85, är bra för miljön – särskilt på sommaren när man kan undvika kallstarter.

Sponsrade länkar

Etanolbilen är den överlägset mest populära biltyp som drivs med förnyelsebara drivmedel. Det som i folkmun kallas etanol är egentligen en bränsleblandning – E85 – som består av 86 procent etanol, 11,6 procent bensin, 2 procent MTBE och 0,5 procent isobutanol. Bensinen är tillsatt i förebyggande syfte för att bilen inte ska gå sönder vid kallstarter.

Etanol – framställt av spannmål

Etanoldelen i E85 är i huvudsak framställd av spannmål, vilket innebär att E85 till största del är ett förnyelsebart bränsle. Att ställa om en bil från bensindrift till E85 är mycket enkelt, förutsatt att bilen har insprutningsmotor. I så fall räcker det med att bilen är försedd med en så kallad bränsletryckregulator för att bilen ska kunna köras med multipla bränslen. Den som har en Ford Focus Flexifuel, eller annan bilmodell som kan köras med E85, kan således blanda bensin och E85 efter eget tycke. Tänk dock på att E85 har ett högre oktantal än vanlig bensin. Etanolbilar har en något högre förbrukning och bättre prestanda än motsvarande bensinbilar. Däremot är priset på E85 flera kronor lägre än på vanlig 95-oktanig bensin.

För- och nackdelar med etanolbilar

Den totala milkostnaden är – den högre förbrukningen till trots – något lägre hos etanolbilar. Åtminstone sett till dagens prissättning på E85. Däremot är etanolbilar inte lika ekonomiska att köra som dieselbilar, varför dieselbilar säljer bättre i Sverige. Detta trots att diesel inte är förnyelsebart. Till fördelarna med etanol hör vidare att etanol är ett förnyelsebart drivmedel som medför skattelättnader. Till nackdelarna hör däremot högre förbrukning, tätare serviceintervaller samt det faktum att bilen är skadlig för miljön vid kallstart. Dessutom är det i skrivande stund inte helt klarlagt vilka utsläpp etanolbilen ger upphov till, i synnerhet eftersom etanol är en alkohol.

Sponsrade länkar