Sponsrade länkar

Förmånsbilar

Förmånsbil är det korrekta begreppet för tjänstebil, d.v.s. en bil som ägs av arbetsgivaren men som kan användas privat av arbetstagaren. Den senare måste dock deklarera bilen som en skattepliktig löneförmån.

Bekväm förmånsbil
Kvinna i bekväm förmånsbil.

Sponsrade länkar

Förmånsbilar är den korrekta beteckningen för tjänstebilar och bör därför användas i officiella sammanhang. Skatteverket använder sig t.ex. av detta begrepp. En förmånsbil är – som namnet antyder – en bil som ägs av arbetsgivaren, men blir en löneförmån i det att den kan användas privat av arbetstagaren. Den som har tillgång till förmånsbil ska ta upp bilen till beskattning genom att räkna ut dess förmånsvärde. På Skatteverkets hemsida finns en automatisk uträkningstjänst för bilförmånsvärde, men du kan även räkna ut ditt förmånsvärde själv enligt följande tillvägagångssätt:

  • Beräkna nio procent av nybilspriset för bilen.
  • Lägg till 31,7 procent av ett aktuellt prisbasbelopp.
  • Lägg till 75 procent av statslåneräntan multiplicerad med bilens inköpspris som ny.

Nedsättning av förmånsvärde

I vissa fall kan bilens förmånsvärde reduceras, t.ex. ifall du kör mer än 3000 mil om året i tjänsten, alternativt kan använda förmånsbilen privat i begränsad omfattning (t.ex. för att bilen måste användas för att rycka ut under jourpass). Du som använder tjänstebilen för resor till och från arbetet får inte göra samma avdrag som för resor med egen bil. Milavdraget är i skrivande stund 9.50 kr för bensindriven förmånsbil och 6.50 kr för dieseldriven dito.

Sponsrade länkar