Sponsrade länkar

Köpa begagnad bil

Den som ska köpa en begagnad bil bör granska olika saker beroende på bilens ålder. Hos nyare bilar är dokumentationen viktigast, medan det enskilda skicket bör vara avgörande hos äldre bilar.

Köpa begagnad bil
Par som köper begagnad bil hos bilhandlare.

Sponsrade länkar

Du som står i begrepp att köpa begagnad bil bör i första hand ta del av de generella tips och råd som listas på vår förstasida. I annat fall gäller det att kontrollera olika saker beroende på bilens ålder. På en nyare begagnad bil är det sällan nödvändigt att kontrollera rost och oljetryck i motorn, vilket man däremot måste göra på en äldre bil. Du som ska köpa en nyare begagnad bil bör i första hand rikta in dig mot bilens dokumentation. Du som köper en äldre bil bör däremot kontrollera bilens skick – i första hand det maskinella.

Bevisbördan ligger hos köparen

Tänk på att bevisbördan vid eventuella tvister ligger hos köparen – inte hos säljaren. Att bevisa att en tidigare ägare förorsakat en eventuell skada är mycket svårt. Du som ska köpa begagnad bil privat bör därför M-testa bilen hos Motormännen. Ifall det rör sig om en bil under 10 000 kr kan ett test bli direkt olönsamt, då testet kostar nära en femtedel av bilens inköpspris.

Ytterligare råd inför begagnatköpet

Att välja bilmodell efter hjärnan – och inte efter hjärtat – gynnar ofta plånboken. Tänk därför på bilmodellens andrahandsvärde:

  • Undvik t.ex. franska och koreanska bilar från 2000-talets början. För en normal bil gäller en värdeminskning på 30 procent under det första året, 20 procent under år två samt 10 procent under det tredje året. Därefter blir värdeminskningen marginell. Att köpa en tre år gammal bil är således ekonomiskt mest försvarbart.
  • Kika även på miltalet. En bil ska vanligtvis inte ha rullat mer än 2000 mil per år. Högre – och märkbart lägre – miltal borde få varningsklockor att ringa hos potentiella köpare.

Tänk dock på att det årliga miltalet bör vara väsentligt lägre för sportbilar, veteranbilar, husbilar och andra bilar som inte kan betecknas som äkta bruksbilar.

Sponsrade länkar