Sponsrade länkar

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens huvuduppdrag består dels av körkortsärenden, dels av registerhållning och kontroll. Du som köper begagnad bil – och är i behov av ägaruppgifter – ska således vända dig till Transportstyrelsen (tidigare Vägverkets trafikregister).

Älgmärke
Transportstyrelsen är – vid sidan av Trafikverket – den viktigaste myndigheten när det gäller trafik- och fordonsfrågor. I nuläget har Trafikverket det övergripande ansvaret för vägmärken och skyltning.

Sponsrade länkar

Transportstyrelsen har, sedan Vägverket skrotades som myndighet, övertagit många viktiga uppgifter förbundna med begagnade fordon. Några av Transportstyrelsens viktigaste uppgifter kan sammanfattas i det följande:

  • Prövning av tillstånd.
  • Körkortsutfärdanden.
  • Ansvar för Vägverkets fordonsportal, tillika bilregistret (som numera heter Transportstyrelsen fordon).
  • Transportstyrelsen ansvarar även för administration av fordonskatt och trängselskatt.
  • Övergripande kontrollfunktion för trafikfrågor.

Transportstyrelsen – en sammanslagning av tidigare myndigheter

Transportstyrelsen är sedan 1.1.2009 en sammanslagning av myndigheterna Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och Trafikregistret (bilregistret). Myndigheten sitter således inne med all konfidentiell information om fordonsägare sedan det tidigare decentraliserade bilregistret centraliserades år 1972. I Transportstyrelsens fordonsregister finns således även uppgifter om alla registreringsnummer som utfärdats sedan 1972.

Transportstyrelsen och andra myndigheter

Transportstyrelsen benämns i många fall som ersättande myndighet till Vägverket, vilket dock är föga rättvisande. Länsstyrelserna har nämligen fortfarande hand om vissa fordonsfrågor, däribland körkortsindragning. Trafikverket ansvarar däremot för tillgänglighet på vägnätet och planering av nya infrastrukturprojekt förbundna med fordons- och järnvägstrafik. I skrivande stund planeras emellertid för en nyinrättning av en heltäckande trafikmyndighet av typen Vägverket. Ifall en sådan uppstår skulle detta med andra ord innebära slutet för Transportstyrelsens verksamhet. Dock är ännu inget beslut fattat i denna sak.

Sponsrade länkar