Sponsrade länkar

Tips om begagnade bilar

Den som lyckas hitta en bra begagnad bil kan räkna med ett billigt, problemfritt ägande i många år. För att undvika fallgroparna kan du ta del av våra grundläggande tips inför begagnatköpet.

Svart läderklädsel
Modern bilinredning med med sportiga, skålformade lädersäten.

Sponsrade länkar

Att köpa en begagnad bil är i mångt och mycket en riskaffär. Uträkning efter uträkning visar visserligen att en begagnad bil är billigare att äga än en ny. Detta stämmer – men bara förutsatt att den begagnade bilen slits i en för sin ålder normal takt. Så fort växellådan eller kopplingen havererar – och reparationskostnaderna uppgår till femsiffriga belopp – blir den begagnade bilen plötsligt en förlustaffär jämfört med nybilen. Kalkylerna bygger nämligen bara på genomsnittliga kostnader för genomsnittliga bilar. Ditt begagnatköp lönar sig följaktligen enbart om du lyckas hitta en bil som inte är sämre än genomsnittet; tipsen på denna sida kan utgöra en bra början för att lyckas med detta.

Grundläggande tips inför begagnatköpet

Begagnad bil
Begagnatköp kräver rejält med förarbete – på så sätt kan du gallra ut bilar som denna.

Innan du köper en begagnad bil bör du bestämma dig för märke och modell. Slösurfa inte runt bland alla tänkbara modeller med siktet inställt på en billig bil. Det låga priset har alltid en förklaring – det kan exempelvis röra sig om en stulen eller krockskadad bil. Bestäm dig också på förhand om du vill köpa din begagnade bil från en bilhandlare eller en privatperson. Ifall du väljer det senare kan det vara klokt att göra ett M-test hos Motormännen, eftersom privata säljare inte ger någon garanti på bilköpet. Dessutom saknar privatköp ångerrätt. Ett M-test kostar i skrivande stund 1595 kr (1295 för medlemmar i Motormännen). Tänk även på följande:

  • Kolla alltid upp det begagnade fordonets tidigare ägare – det gör du enklast genom att skicka bilens registreringsnummer via SMS till 72503. En sådan förfrågan kostar 3 kr.
  • Kolla upp om bilen fortfarande har giltig nybilsgaranti och vagnskadegaranti. Om bilen har vagnskadegaranti räcker det med att teckna en halvförsäkring så länge garantitiden gäller.
  • Ifall du ska köpa en riktigt billig bil är skicket på den enskilda bilmodellen helt avgörande för köpet. Skicket på äldre bilar beror i första hand på hur de tidigare ägarna tagit hand om bilen – inte på bilens inneboende egenskaper. Kom även ihåg att statistik från Bilprovningen är mest tillförlitlig när det rör sig om nyare begagnatbilar.
  • Be att få ett utdrag från Bilprovningen om hur mycket bilen körts mellan besiktningarna. Oregelbundenheter i statistiken kan vara ett tecken på ägarbyte – eller manipulation av miltalet.
  • Köp aldrig en begagnad bil utan servicehäfte. Begagnade bilar från Tyskland med servicehäfte är att föredra framför svensksålda bilar utan servicebok.
  • Gör gärna en kostnadsfri bilvärdering på nätet för att jämföra utslaget med det pris du är beredd att betala. Tänk dock på att dessa bilvärderingar enbart är vägledande.
  • Pruta alltid på bilen – och nämn inte för eventuella säljare ifall du åkt långväga för att köpa bilen.
  • Ta del av biltester i någon oberoende biltidning – typ Teknikens Värld. Se dock till att testerna är hyfsat aktuella.

Du som måste välja mellan en billig bil utan servicehäfte och en lite dyrare bil med full dokumentation bör alltid välja det senare. En bilmotor som regelbundet genomgått oljebyte och annan elementär service håller dubbelt längre än en motor som misskötts av ägaren.

Köpa begagnad bil – ytterligare råd

Att köpa begagnad bil från en privatperson är i normalfallet upp till 20 procent billigare än att köpa motsvarande bil från en bilhandlare. Men vid privatköp finns ingen ångerrätt.

Bilköp handlare
En fördel med att köpa begagnad bil hos bilhandlare är att konsumentköplagen gäller i sin helhet.

Den mest påfallande skillnaden mellan privatköp och köp från bilhandlare består i ångerrätten. Den som köper privat har ingen ångerrätt efter att köpet gjorts upp mellan parterna. Den som däremot väljer att köpa begagnad bil via bilhandlare kan – med stöd i konsumentköplagen – reklamera eventuella fel på bilen. Under de första sex månaderna är säljaren skyldig att åta sig ansvaret för att reparera dessa, såvida försäljaren inte själv kan bevisa att felen uppkommit efter köpet. Om försäljaren t.ex. kan åberopa ett oberoende M-test, godtas detta som bevis – till försäljarens fördel. Efter de första sex månaderna är det däremot upp till köparen att bevisa att felen fanns vid köptillfället. Det är viktigt att komma ihåg att det vid köp mellan privatpersoner inte finns några krav på att bilen måste varudeklareras. Som köpare bör man således vara noga med att gå igenom bilen på ett grundligt plan – använd t.ex. den checklista som återfinns på konsumentverkets hemsida.

Garantier på begagnade bilar

Den som köper en begagnad bil via bilhandlare kan ibland räkna med garanti i tre eller sex månader. Men även i de fall försäljaren inte lämnar någon garanti, gäller konsumentköplagen i sin helhet – även utan garantier finns det således fördelar med att handla via bilhandlare. Vid privatköp lämnar säljaren inga garantier – bilen säljs i befintligt skick och det är således upp till säljaren att hitta eventuella fel. Som påtalas i det föregående kan ett M-test utgöra en sådan felsökning. Endast i de fall en begagnad bil är så pass ny att fabriksgarantierna fortfarande gäller, kan köparen ta över dessa garantier.

Köpa en leasad eller obetald bil

I de fall en bil är köpt på avbetalning, och säljaren har en restskuld, riskerar köparen att få betala tillbaka skulden – med andra ord betala dubbelt för bilen. Sedan tio år gäller dock så kallat återtagandeförbehåll, vilket i praktiken innebär att den som leasat en bil, eller köpt den på avbetalning, inte har rätt att sälja bilen innan restkrediten slutamorterats. I de fall en bil har återtagandeförbehåll, finns en anteckning om detta i Trafikregistret – som säljare har man alltså möjlighet att kontrollera huruvida bilen är slutbetald eller inte.

Sponsrade länkar