Sponsrade länkar

Begagnade bilar Sverige

Begagnade bilar som sålts som nybilar i Sverige säljs fortfarande till ett högre pris än importerade fordon på begagnatmarknaden. Prisskillnaden bygger i många fall på gamla meriter – som idag gått i graven.

Euro och kronor
Förhållandet mellan kronan och euron avgör i slutändan hur lönsamt det är att köpa begagnad bil i Sverige.

Sponsrade länkar

I bilpressen framhålls ofta fördelar med begagnade bilar i Sverige; bilarna förutsätts vara välhållna, servade på märkesverkstad och miltalet antas naturligtvis vara oförfalskat. Till för- och nackdelarna med begagnade bilar från Sverige hör dock följande faktorer:

  • Priserna är idag jämförbara med bilar ute i Europa, men utbudet är betydligt mindre i Sverige. Den som är ute efter en specifik motor eller färg kan därför riskera att inte hitta rätt bil på Sverigemarknaden.
  • Svenska bilar har körts på sämre vägar än motsvarande kontinentala fordon – och salthalten är högre vintertid. Att skriva ”norrlandskörd” eller ”landsvägskörd” i annonsen är således inga argument för att köpa bilen.
  • Svenska bilar har en förhållandevis hög grundutrustning. Värmesitsar, sidoblinkers och strålkastarspolning hör till standardutrustningen. Hos utländska bilar är detta i regel extrautrustning.
  • Värmepaketet hos svensksålda bilar är effektivt, vilket gör att vinteregenskaperna är bättre än hos motsvarande utländska bilmodeller. Till och med danska bilar har betydligt långsammare uppvärmning än svensksålda modeller.
  • I många europeiska länder är det inte obligatoriskt med halvljus på dagen, vilket betyder att bilarna inte är försedda med halvljusautomatik; ett faktum som innebär att lamporna på importbilar måste tändas manuellt i samband med att bilens startas.
  • Begagnade bilar som körts i Sverige får sitt miltal registrerat centralt varje år i samband med kontrollbesiktningen. Även fortsättningsvis kommer registreringen att ske centralt i de fall besiktningen sker i privat regi.

Begagnade bilar från Sverige fortfarande dyrare än utländska

Begagnade bilar som sålts i Sverige är fortfarande något dyrare än bilar som sålts i utlandet. Anledningen till detta beror främst på gamla fördomar om skruvade mätare och manipulerade serviceböcker. Den som vill få ut ett högre pris för sin begagnade bil bör således – även fortsättningsvis – skriva svensksåld i annonsen.

Sponsrade länkar