Sponsrade länkar

Bilbesiktning

Bilbesiktning har funnits i Sverige sedan 1965. År 2009 hade Bilprovningen 200 miljoners jubileum beträffande antalet kontrollbesiktningar. Numera kan även fristående aktörer genomföra kontrollbesiktningar av fordon.

Bilbesiktning
En besiktningsman utfärdar besiktningsprotokoll för personbil.

Sponsrade länkar

Återkommande bilbesiktning är obligatorisk i Sverige sedan 1965. Nya fordon besiktigas första gången efter tre år, andra gången efter två år och därefter årligen. Personbilar äldre än 30 år behöver däremot bara besiktigas vartannat år. Detsamma gäller för släp och motorcyklar. En kontrollbesiktning hos svensk Bilprovning kostar i skrivande stund 300 kr. Priset för en eventuell efterkontroll är däremot 200 kr. I samband med kontrollbesiktningen kontrolleras på förhand fastställda moment hos fordonet. Vilka moment som kontrolleras framgår av Bilprovningens hemsida (bilprovningen.se).

Bilbesiktning och anmärkningar

En bil som underkänts vid kontrollbesiktning måste infinna sig för efterkontroll inom 30 dagar – i annat fall träder körförbud i kraft. Ifall felet är allvarligt inträder körförbud direkt. Bilen kan även få en enklare form av anmärkning – en så kallad ”tvåa” – och behöver då inte återkomma för efterkontroll. Ägaren får istället en uppmaning om att åtgärda felet, som vanligtvis består av en trasig lampa eller felaktig strålkastarinställning. En efterkontroll behöver inte tidsbokas – på Bilprovningens hemsida framgår vilka stationer som tar emot bilar för obokad efterkontroll.

Konkurensutsatta fordonsbesiktningar

Från och med 2010-07-01 är det möjligt även för andra aktörer att genomföra kontrollbesiktningar. Antalet fristående aktörer ökar således kontinuerligt. Kraven hos dessa aktörer är emellertid desamma som hos Bilprovningen.

Sponsrade länkar