Sponsrade länkar

Billig ny bil

Valet mellan en liten ny bil och en stor begagnatbil är svårt. Du som enbart behöver förflytta dig från A till B tjänar dock på att köpa en ny bil för under 100 000 kronor.

Ny billig bil
Känslan att köpa en ny bil är i sig en upplevelse.

Sponsrade länkar

Många tvekar i valet mellan en billig ny bil och mer komfortabel begbil med några år på nacken. Den största nackdelen med nybilsköp anses traditionellt sett vara det snabbt sjunkande andrahandsvärdet. Hos en riktigt billig nybil är värdeminskningen dock inget stort problem med tanke på att bilens inköpspris från början är lågt.

Ny småbil och större begagnatbil – jämförelse

Ett räkneexempel för den som köper en tre år gammal bil – och behåller den i ytterligare tre år – skulle ungefär se ut enligt nedan:

  • En Toyota Aygo, Hyundai i10 eller Citroën C1 kostar i grundutförande under 100 000 kronor. Efter tre års problemfritt ägande kan bilen säljas för halva priset; en förlust på 50 000 i rena pengar, vilket motsvarar drygt 16 000 per år, exklusive service- och bränslekostnader.
  • En tre år gammal Volvo V70 kostar ca 150 000 att köpa. Efter ytterligare tre år kan den säljas för knappt 70 000 kronor, vilket motsvarar en värdeminskning på 80 000 kronor mellan år tre och sex. Den årliga värdeminskningen skulle – exklusive service- och bränslekostnader – uppgå till drygt 26 000. Räkna dock med att en bil med några år på nacken kräver reparationer såsom byte kamrem (såvida bilen inte är utrustad med kamkedja), bromssystem och eventuellt också avgasrör.

Den som köper en tre år gammal Volvo istället för en ny småbil förlorar således mer – både procentuellt sett i förhållande till bilens inköpspris och i totala belopp. Räkna också med att Volvon kostar mer i service- och reparationskostnader, vilket gör skillnaden ännu större till Volvons nackdel. Men komfort kostar alltid. Och en liten bil kan aldrig erbjuda samma komfortnivå som en större, vilket delvis rättfärdigar prisskillnaden. Valet bör således avgöras av dina behov – prioriterar du en stor transportbil eller en billig driftsäker småbil?

Sponsrade länkar