Sponsrade länkar

Bilskatt

Bilskatt – eller fordonsskatt – ska betalas av alla skattepliktiga fordon. Bilskatten består av en fast och en rörlig del, varav den senare bestäms av bilens koldioxidutsläpp.

Bilskatt
Skatten för personbilar består av en fast och en rörlig del.

Sponsrade länkar

Bilskatt – eller fordonsskatt som det heter på byråkratspråk – ska betalas av alla skattepliktiga fordon. På Transportstyrelsens hemsida framgår vilka fordon som är skattepliktiga. Skattens storlek är paradoxalt nog densamma oavsett hur mycket fordonet körs; däremot påverkas bilens försäkringspremie av körsträckan. Bilskatten för bilar som drivs med diesel var tidigare något högre än skatten för motsvarande bensinbilar. Idag är skillnaden däremot justerad till fördel för dieseldrivna bilar.

Bilskatt – hur mycket?

Hur mycket bilskatt du ska betala beror på olika faktorer. Räkna ut fordonsskatten med hjälp av denna tabell:

  • Ett fast grundbelopp på 360 kronor som gäller för alla skattepliktiga fordon oavsett bränslekategori. Därtill kommer en fast vägtrafikavgift på 43 kronor för alla fordon.
  • En rörlig del, utöver grundbeloppet, som beräknas utifrån bilens koldioxidutsläpp. Kostnaden för denna del är i skrivande stund 15 kr per gram koldioxidutsläpp utöver 100 gram per kilometer för bensinbilar. För dieseldrivna bilar är motsvarande rörliga del 10 kronor per gram.

En vanlig familjebil, t.ex. en bensindriven Volvo V70 med några år på nacken, har ett utsläppsvärde på 215 gram per kilometer. Skatten för denna bil skulle således se ut enligt följande: 215 (utsläpp i gram per kilometer) – 100 (avdrag) x 15 (kronor) = 1725 + 360 (fast del) + 43 (registerhållningsavgift). Totalsumma: 2128 kronor per år.

Höjd bilskatt för bensinbilar

I skrivande stund är Transportstyrelsen i färd med att höja bilskatten för bensindrivna bilar. Höjningen kommer enbart att omfatta den rörliga delen, som troligen höjs från 15 kr/gram till 20 kr/gram per kilometer. Slutsiffran på ditt registreringsnummer talar om när skatten ska betalas. Räkna med att få en inbetalningsblankett senast ett par veckor innan slutdatum för betalningen.

Sponsrade länkar