Sponsrade länkar

Biltester

Ta del av informationen i biltester – oavsett om du köper ny eller begagnad bil. Du som har möjlighet bör även läsa internationella tester.

Biltester
Biltester använder sig vanligen av särskilda testdatorer.

Sponsrade länkar

Biltester fastställer hur en viss bilmodell förhåller sig till konkurrenterna. Det finns tester som tar upp både nya och begagnade bilar; Teknikens Värld (äldre biltester är gratis online – nya tester kostar 20 kr styck att ladda ner), Vi Bilägare, Aftonbladets Robert Collin och Motormännen utgör exempel på trovärdiga testaktörer. Du som läser biltester bör särskilt tänka på följande:

  • I de flesta tester betygsätts bilen utifrån olika kriterier. Tänk på att betygsättningen vanligtvis sker i förhållande till övriga konkurrenter. Ett högt säkerhetsbetyg hos en småbil kan således inte jämföras med ett lika högt säkerhetsbetyg för en större bilmodell.
  • Du som är språkkunnig – läs även internationella biltester. Svenska tester kan ibland vara omedvetet vinklade. Svenska motorjournalister får oftast äran att testa svenska bilmodeller först av alla; då har de värsta barnsjukdomarna ännu inte hunnit åtgärdas, varför bilarna ofta får anmärkningar. När japanska och koreanska bilar testas i Sverige har de däremot funnits ute på hemmamarknaderna i månader – barnsjukdomarna är således åtgärdade när svenska testkörare väl sätter sig bakom ratten.
  • Motorjournalister som testar nya bilar sätter vanligtvis ett betyg på bilens pris. Dessa avsnitt bör läsas extensivt, eftersom prisbetygen inte tar hänsyn till bilens andrahandsvärde. I de fall det finns skäl att anta att bilens andrahandsvärde är stabilt, finns det anledning att betala ett något högre nybilspris. Ibland kan andrahandsvärdet inte alls förutspås, vilket ofta är fallet när nya asiatiska bilmodeller kommer ut på europamarknaderna.
  • Ta dessutom i beaktande att priserna på reservdelar till svenska bilar är låga i just Sverige, där utbudet också är stort. Av denna anledning kan du räkna med att en svensk bil får bättre ekonomibetyg i Sverige än den får i t.ex. Japan. Till saken hör också att både Volvo och Saab håller lägre nybilspriser i Sverige än i utlandet.

Begagnattester bör kompletteras med statistik

Den som läser begagnattester bör om möjligt ta del av försäkringsbolagens och Bilprovningens statistik om den aktuella bilmodellen. Tänk dock på att sådan statistik är som mest representativ i de fall den hänför sig till nyare begagnatbilar.

Sponsrade länkar