Sponsrade länkar

Dieselbilar

Incitamenten att välja en dieselbil är många. Lägre förbrukning, längre serviceintervall och lägre partikelutsläpp är faktorer som talar till dieselbilarnas fördel.

Dieseldriven BMW
Skeptisk tjej tankar sin BMW med diesel. Trots allt är dieselbilar mer ekonomiska än bensindrivna fordon.

Sponsrade länkar

Enligt Bil Sweden – personbilstillverkarnas och bilimportörernas branschorganisation – har dieselbilar sedan några kört om bensindrivna bilar, åtminstone var gäller antalet nyregistrerade personbilar. Av alla nyregistrerade bilar under 2010 utgjordes drygt 50 procent av dieselbilar. Dieselbilarna är särskilt populära i Norrlands inland, särskilt i Jämtland och Norrbotten. Etanolbilarna har däremot minskat, medan antalet gasbilar har stigit något.

Dieselbilar och fördelar

Skatt på dieselbilar – i likhet med skatt på vanliga bensinbilar – räknas ut på basis av koldioxidutsläpp, vilket innebär att dieselbilar med små motorer är mest skonsamma för miljön och därmed även för plånboken. Dagens fordonsskatt – eller vägskatt – för dieselbilar är därför i nivå med bensinbilar. En klar fördel med dieselbilar är ca 30 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med bensinbilar, liksom upp emot 20 procent lägre utsläpp av Co2. Dieselbilarnas tidigare höga halter av partikelutsläpp har under senare år minimerats kraftigt – i synnerhet tack vare partikelfilter och förbättrad förbränningsteknik. Ytterligare fördelar med dieseldrivna bilar:

  • Serviceintervallet är längre hos dieseldrivna bilar än hos motsvarande bensinbilar (dock är dieselbilar i regel något dyrare att serva än bensinbilar). Den totala servicekostnaden blir därför något lägre.
  • Din körstil har mindre inverkan på förbrukningen hos dieselbilar än hos motsvarande bensinbilar.
  • Högre verkningsgrad och vridmoment.
  • Moderna dieselbilar har samma prestanda som bensinbilar, alla rykten till trots. Dessutom är det karakteristiska dieselknattret reducerat hos moderna dieselbilar.

En påtaglig nackdel med dieselbilar är att inköpspriset är något högre än för motsvarande bensinbil. Den som kör mycket tjänar dock in mellanskillnaden på något år.

Sponsrade länkar