Sponsrade länkar

Hybridbilar

Hybridbilar är populära i Sverige, inte minst som begagnade. Priserna på en tio år gammal hybridbil börjar runt 40 000 kronor.

Elhybrid
Moderna hybridbilar tankas med bensin, men har även en elmotor som ökar bensinmotorns verkningsgrad. På så sätt reduceras den totala bränsleförbrukningen.

Sponsrade länkar

Hybridbilar är inne just nu. Men vad är egentligen en hybridbil? Jo, kort och gott en bil som drivs med multipla kraftkällor, vilket i de allra flesta fall innebär att en bensinmotor kombineras med en elmaskin. Elmaskinen hjälper bensinmotorn att öka sin verkningsgrad genom att t.ex. undvika tomgång. Tack vare de multipla kraftkällorna kan dagens hybridbilar återvinna rörelseenergi vid inbromsningar på så sätt att elmotorn bromsar bilen och fungerar som en generator inbromsningstillfället. Den lagrade energin används sedan för att accelerera bilen vid senare tillfällen. När bilen står still stängs nämligen bensinmotorn automatiskt av. Hybridtekniken går följaktligen ut på en automatisk växelverkan mellan de olika kraftkällorna. Bensinmotorn driver bilen i första hand vid landsvägs- och motorvägskörning, medan elmotorn tar vid i stadstrafik.

För- och nackdelar med hybridbilar

Den största fördelen med en hybridbil är den märkbart lägre bränsleförbrukningen och den därmed förknippade lägre föroreningsnivån. Bränsleförbrukningen i stora hybridbilar som Toyota Prius och Honda Civic hybrid är lägre än hos småbilar som VW Polo och Renault Clio. En hybridbil är således billig för den som pendlar mycket, i synnerhet i stadstrafik. Till nackdelarna hör dock följande faktorer:

  • Inköpspriset på en hybridbil är mycket högt. Räkna med det dubbla priset jämfört med en vanlig bensinbil i samma storleksklass.
  • Det är ännu inte empiriskt säkerställt hur hållbar växelmekanismen mellan en hybridbils olika kraftkällor egentligen är.
  • Även om utsläppsnivåerna är lägre hos hybridbilar än hos bränsledrivna fordon, förorsakar hybridbilarnas tillverkningsprocess högre utsläpp än tillverkningen av vanliga bensinbilar.
  • Hybridbilen är ultimat för den som kör mycket i staden, där kraftkällorna växelverkar maximalt. Vid landsvägskörning dominerar dock bensinmotorn. Det är mot denna bakgrund knappast någon slump att norrlänningar föredrar dieselbilar framför hybrider.

Antalet hybridbilar ökar ständigt. Numera tillverkar även Lexus, Mercedes och Peugeot någon form av hybridvariant. Hybridbilarna har dessutom börjat sippra ut på begagnatmarknaden. Här dominerar dock fortfarande Honda och Toyota.

Sponsrade länkar