Sponsrade länkar

Skrota bilen

Idag utbetalas ingen statlig skrotningspremie för fordon som lämnas till bilskrotare. Den som väljer att skrota bilen får bara betalt om bilen bedöms ha reservdelar av värde.

Bilskrot
Räkna med att skrota bilen gratis – såvida din bil inte har särskilt värdefulla reservdelar. Bilden föreställer en större skrotanläggning.

Sponsrade länkar

Den som lämnar in sin bil till en auktoriserad bilskrotare får bilen avregistrerad (de bilskrotar som listas i telefonkatalogens gula sidor är alla auktoriserade). Fordonsuppgifterna tas således permanent bort från Transportstyrelsens vägtrafikregister. Avregistreringen sker automatiskt i samband med att bilen lämnas in, varefter skrotfirman utfärdar ett bevis om avregistrering som du som ägare ska skicka till Transportstyrelsen. Somliga skrotfirmor lämnar in denna information över nätet – i så fall behöver den tidigare fordonsägaren naturligtvis inte skicka in beviset manuellt. Den som väljer att skrota bilen kan få ersättning från bilskrotaren ifall bilen har användbara reservdelar. I annat fall får du räkna med att skrota bilen gratis. Den som behöver trasport till närmaste bilskrot får till och med betala några hundralappar. I skrivande stund utgår ingen statlig skrotningspremie.

Ta med bilens registreringsbevis till skroten


När du lämnar in bilen till bilskrotaren måste du ta med del 2 av registreringsbeviset (glöm inte att enbart det senast utfärdade registreringsbeviset är giltigt). Ifall bilen går sönder i utlandet, och måste skrotas på plats, bör du däremot skicka in följande dokument till Transportstyrelsen:

  • Fordonets registreringsskyltar i original.
  • Ditt registreringsbevis.
  • Ett skrotningsintyg med information om bilskrotarens namn, adress och organisationsnummer.
  • Dina personuppgifter.

På transportstyrelsens hemsida hittar du en utskriftsvänlig blankett med skrotningsintyg för EES-länder. Du som inte skickar in de ovan angivna uppgifterna riskerar att inte kunna avregistrera ditt fordon. Då kan du istället avställa fordonet, men i så fall måste du årligen betala den registerhållningsavgift om 45 kronor som Transportstyrelsen debiterar alla fordon i vägtrafikregistret.

Sponsrade länkar