Sponsrade länkar

Tjänstebilar

Tjänstebilar används i vardagligt tal som synonym till förmånsbilar. En tjänstebil leasas eller ägs av företaget men kan även användas av arbetsgivaren privat. I så fall är bilen en löneförmån och ska beskattas därefter.

Kvinna i tjänstebil
Fördelen med en tjänstebil är att den kan användas privat – nackdelen är att bilen betraktas som en skattepliktig löneförmån.

Sponsrade länkar

En tjänstebil ägs av ett företag, men används av dess anställda. Begreppet tjänstebil omfattar i strikt bemärkelse enbart bilar som ägs av företaget och används i tjänsten. Postens utdelningsbilar och polisbilar är således regelrätta tjänstebilar. Bilar som däremot får användas privat bör istället kallas förmånsbilar, men kallas i vardagligt tal för tjänstebilar. Tjänstebilar, som används i privat regi, ska beskattas utifrån bilens förmånsvärde. Hur förmånsvärdet för en tjänstebil (förmånsbil) räknas ut kan du läsa i vårt separata avsnitt om förmånsbilar.

Förmånsvärde för tjänstebilar

Förmånsvärdet för tjänstebilar grundar sig i skrivande stund på nio procent av nybilspriset, 31,7 procent av prisbasbeloppet samt 75 procent av statslåneräntan multiplicerad med nybilspriset. För lyxbilar gäller lite andra regler – bekanta dig närmare med dessa på Skatteverkets hemsida.

Nedsättning av förmånsvärde vid många tjänsteresor

Den som kör förmånsbilen mer än 3000 mil/år i tjänsten kan få förmånsvärdet nedsatt med 25 procent. Även den som av någon anledning har begränsningar för hur bilen används privat – t.ex. ifall bilen måste användas i tjänst vid jourberedskap – kan få förmånsvärdet nedsatt. Aktuella jämkningsbelopp finns tillgängliga på Skatteverkets webbplats. Här finns även en automatisk tjänst för beräkning av bilförmånsvärde.

Sponsrade länkar