Om oss

Informationsportalen eBilar.se är utarbetad för att fungera som en oberoende informations- och faktabank till personer som står i begrepp att köpa, sälja eller leasa bil. Syftet med sidan är att samla all nödvändig information inför bilköpet lättillgänglig på ett och samma ställe. Förutom renodlad bilinformation innehåller portalen även hänvisningar till olika myndigheter och värderingssidor som kan vara behjälpliga vid t.ex. ägarbyte och prisbestämning av begagnade fordon. Sidan strävar efter att erbjuda sina läsare sakliga råd och oberoende information om saker som är viktiga att ta i beaktande vid köp av begagnad och ny bil. Ett särskilt avsnitt ägnas t.ex. åt privatimport av begagnade fordon från utlandet.