Sekretesspolicy

Varumärket eBilar.se går i god för att konfidentiella besökaruppgifter varken distribueras vidare eller publiceras i offentliga register. I syfte att förbättra användarvänligheten och navigationen på hemsidan genomförs emellertid interna statistiska analyser. De konfidentiella data som används för denna typ av analyser tillintetgörs i regel, eller arkiveras i sällsynta fall i händelse av att de behöver användas i framtiden. Som besökare bör man dock känna till att portalen bereder plats för tredjepartsannonsörer, däribland Google, som använder cookies för att anpassa annonsinnehållet till besökarnas intressen och behov. Som besökare kan man undvika att få sitt sufbeteende kartlagt med hjälp av cookies genom att kontakta den berörda tredjepartsannonsören.